NASZA OFERTA

KS

 

Oferujemy przygotowanie infrastruktury technicznej i wdrożenia systemów medycznych Ks-Somed i Ks-PPS.

GO

NASZA OFERTA

NFZ

 

Proponujemy pełne prowadzenie i wsparcie w zakresie rozliczeń NFZ w programach Ks-Somed i Ks-pps.

GO

Header

Przesunięcie terminu obowiązku uruchomienia EDM na lipiec 2017 roku daje czas na zaplanowanie i wdrożenie rozwiązań zgodnie z wymogami ustawy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w tym zakresie.

Proponujemy Państwu dostosowanie i/lub wdrożenie systemu medycznego KS-Somed do wymagań ustawowych o elektronicznej dokumentacji medycznej. Oferta dotyczy rozwiązań w tzw. modelu klasycznym, tzn. infrastruktura sprzęt, pomieszczenia i systemy są własnością placówki medycznej. Prace wykonujemy zgodnie z zaleceniami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Poniżej prezentujemy zakres obszarów tematycznych wykonywanych prac:


Organizacja Bezpieczeństwa Informacji

 • opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa
 • audyt serwerowni pod kątem zgodności z wymaganiami
 • kontrola i wdrożenie zaleceń w zakresie bezpieczeństwa systemu informatycznego
 • kontrola i wdrożenie zasad dostępu
 • ograniczanie możliwości podłączenia nośników danych i nieautoryzowanego kopiowania danych
 • zarządzanie dostępem użytkowników do systemu


Wyznaczenie stref i pomieszczeń bezpieczeństwa ze względu na:

 • rodzaj przechowywanych danych i możliwości zapewnienia bezpieczeństwa
 • pomieszczenia o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa
 • pomieszczenia o znaczeniu krytycznym



Wyznaczenie ról i zakresów odpowiedzialności:

Administratorzy:

 • bezpieczeństwa informacji
 • danych systemu
 • bazy danych
 • sieci komputerowych
 • infrastruktury sprzętowej
 • lokalny
 • budynku
 • bezpieczeństwa systemu
 • audytor


Kierownictwo:

 • kierownik jednostki

Użytkownicy:

 • wszyscy pracownicy korzystający z zasobów sprzętu i oprogramowania

Koordynator:

 • koordynator działań kryzysowych

 
Wdrożenie szablonów dokumentacji medycznej w formie elektronicznej:

 • opracowanie i wdrożenie wywiadów lekarskich

 • opracowanie i wdrożenie skierowań

 • opracowanie i wdrożenie recept i zleceń w formie elektronicznej

 • analiza i wdrożenie obiegu dokumentacji w celu jej ucyfrowienia


Wdrożenie rozwiązań w zakresie autentykacji i autoryzacji personelu medycznego:

 • znacznik czasu
 • podpis elektroniczny

Rozliczenia_nfz

Rozliczenia NFZ

Szybkość zmian prawnych w tej dziedzinie sprawia, że nawet doświadczeni świadczeniodawcy mają problemy z dostosowaniem się do bieżących wymagań formalno-prawnych.

czytaj

Szkolenia

Szkolenia

Zakres szkoleń dotyczy wszystkich poziomów operacyjnych wykorzystania w pracy programów medycznych. Dla każdej docelowej grupy szkoleniowej opracowujemy indywidualne instrukcje.

czytaj

wdrożenia

Wdrożenia i serwis

Nasza oferta obejmuje wszystkie etapy przyszłej współpracy, od doradztwa, przez wdrożenie i szkolenie, aż do stałej opieki serwisowej i nadzoru nad rozliczeniami z NFZ. Posiadamy certyfikat Oracle.

czytaj